Nahajate se: O krajuZnamenitosti

Znamenitosti

Cerkev Sv. Nikolaja

17. maj 2016 / 1917

Zaščitnika nekdanjih splavarjev kaže starejšo preteklost. Stala je že v začetku 12. stoletja v središču današnje Vuzenice. Do danes je ohranila umetnostne prvine vseh stilnih obdobij. Njena največja značilnost je masivni vzhodni korni zvonik, lepoto notranjščine pa povzdigujejo gotski svodi, gotske freske, šest baročnih oltarjev in več baročnih slik na platno. Podobo cerkve dopolnjuje veliko podkvasto župnišče, hiša na živi skali. Rastlo je od štirinajstega stoletja do Slomškovega župnikovanja v preteklem stoletju. V njem je edinstven leseni poslikan strop iz 17.stol. (1653).

Blaženi A.M.Slomšek je tu pastiroval 6 let (1838-1844) in vidno zaznamoval Vuzenico s svojo duhovniško, učiteljsko in gospodarsko vnemo. Župnija je bila potrebna popravil, pa tudi pastoralnih sprememb.

S svojo besedo in organizacijo je dosegel, da so popravili farno cerkev, nabavili veliko nove opreme in nove zvonove. V slabem stanju je bilo tudi župnišče; še zlasti stanovanje za dva kaplana je bilo v razsulu. Zato se je lotil korenite obnove župnišča in jo kmalu dokončal. Bil je zelo zavzet dušni pastir.

To kažejo zapisi ob vizitaciji, pa tudi dejstvo, da je posredoval pri obnovitvi lokalije pri Sv.Primožu na Pohorju, da je tako olajšal oddaljenim vernikom njihovo že tako težko življenje.

Kako širokega znanja in duha je bil, se kaže tudi v življenju v župnišču. Pri mizi se je s kaplani pogovarjal dva dni v tednu v latinščini, dva dni v nemščini, ostalo v slovenščini.
Bil je ljubeči oče in skrbni gospodar s posluhom za uboge in otroke. Prav slednjim je posvetil veliko časa. Za njih je ob večerih spisal znani učbenik za nedeljske šole z naslovom Blaže in Nežica v nedeljski šoli. V njem je pokazal zelo široko znanje in čut za otroke.

Knjiga je polna topline in lepega odnosa do otrok. Doživela je veliko ponatisov in šla prek meja; prevedena je bila v češki jezik in celo v daljni Rusiji so jo uporabljali kot pomožni učbenik. Imela je velik vpliv tudi na kasnejše šolstvo pri nas.

 

Cerkev Sv. Nikolaja