Nahajate se: AktualnoProjekti

Projekti

USKLAJEVANJE DELNEGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI VUZENICA

OBNOVA OBZIDJA V TRŠKEM JEDRU

OBNOVA OBZIDJA V TRŠKEM JEDRU

Sklep o sprejemu stališč do pripomb k dopolnjenemu osnutku Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Vuzenica v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Vuzenica

Sklep o sprejemu stališč do pripomb k dopolnjenemu osnutku Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Vuzenica v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Vuzenica

Ureditev odvodnjavanja na cesti R3-702 v naselju Spodnji trg v Vuzenici

Ureditev odvodnjavanja na cesti R3-702 v naselju Spodnji trg v Vuzenici

Načrti glede urejanja priobalnih zemljišč reke Drave v Vuzenici

Načrti glede urejanja priobalnih zemljišč reke Drave v Vuzenici

UREDITEV PARKIRNEGA PROSTORA V ŠPORTNEM PARKU VUZENICA IN POSTAVITEV FITNESA V NARAVI

UREDITEV PARKIRNEGA PROSTORA V ŠPORTNEM PARKU VUZENICA IN POSTAVITEV FITNESA V NARAVI

UREDITEV PARKIRNEGA PROSTORA V ŠPORTNEM PARKU VUZENICA IN POSTAVITEV FITNESA V NARAVI

Odmera komunalnega prispevka zaradi priključitve objekta na kanalizacijsko omrežje Občine Vuzenica

Kanalizacija priključitve

RSS