Delovna telesa občinskega sveta

KOMISIJE IN ODBORI OS

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN IMENOVANJA:

Horst Helbl – predsednik

Srečko Lampret

Marija Naglič

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA :

Andrija Halužan - predsednik

Matjaž Sterže

Jasmina Peklar

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU:

Srečko Lampret – predsednik

Hinko Pušnik

Bruno Ofič

Jasna Lampreht

Silvo Izak

Otokar Vačovnik

 

ODBOR ZA ŠOLSTVO, OTROŠKO VARSTVO, SOCIALO, KULTURO:

Marija Naglič - predsednik

Tanja Hari Vidmar

Stojan Helbl

Srečko Lampret ml.

Darinka Krajnc

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, MALO GOSPODARSTVO, GOSTINSTVO, SEJEMSKE DEJAVNOSTI, TURIZEM, PROMET:

Matjaž Sterže- predsednik

Stojan Gobec

Marija Naglič

Mirko Krautberger

Branko Medved

ODBOR ZA GRADBENIŠTVO, KOMUNALO, PROMET Z ZEMLJIŠČI, STANOVANJSKO GOSPODARSTVO :

Horst Helbl - predsednik

Maks Viher

Tanja Hari Vidmar

Franc Hajdinjak

Ana Viher

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, VARSTVO OKOLJA:

Hinko Pušnik - predsednik

Maks Viher

Stojan Helbl

Zdenka Jamnik

Silvo Uran

 
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, ŠPORT, CIVILNO ZAŠČITO, OBRAMBO, POŽARNO VARNOST:

Stojan Gobec - predsednik

Andrija Halužan

Bruno Ofič

Marjan Ovčak

Sergej Hari

NADZORNI ODBOR OBČINE VUZENICA

Meta Vranaričič

Aleksandra Hribernik

Marija Herman


ČLANSTVO V SVETIH JAVNIH ZAVODOV:

  

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI:

Nadja Kukovič 

 

SVET OSNOVNE ŠOLE VUZENICA:

Matjaž Sterže
Stojan Helbl

Tanja Hari Vidmar

 

SVET TIC (Turistično informacijskega centra Vuzenica):

Andrija Halužan

Horst Helbl

Marta Rek

Stanislava Knez

Nada Jeznik

 

UREDNIŠKI ODBOR VUZENIŠKI ODSEVI:

Anja Vajde – odgovorna urednica

Nada Jeznik

Ana Kukovič                    

Srečko Lampret ml.

 

JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti)  Radlje ob Dravi:

 Marija Verdinek

 

Knjižnica Radlje ob Dravi:

 Petra Prohart Tomažič je članica sveta, ki v tem mandatu zastopa uporabnike.


ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
:

Horst Helbl 

 

KOCEROD:

Hinko Pušnik

 

LAS MDD:

Sašo Verdik