Delovna telesa občinskega sveta

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA :

 

Andrija Halužan – predsednik

Srečko Lampretž

Milenko Skenderija

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU

 

Srečko Lampret – predsednik

Hinko Pušnik

Stojan Helbl

Jasna Lampreht

Silvo Izak

Otokar Vačovnik

 

ODBOR ZA ŠOLSTVO, OTROŠKO VARSTVO, SOCIALO, KULTURO

 

Milenko Skenderija - predsednik

Peter Ferk

Anita Jelen

Srečko Lampret ml.

Darinka Križan Krajnc

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, MALO GOSPODARSTVO, GOSTINSTVO, SEJEMSKE DEJAVNOSTI, TURIZEM, PROMET

 

Matjaž Sterže- predsednik

Stojan Gobec

Anita Jelen

Marija Naglič

Uroš Haberman

 

ODBOR ZA GRADBENIŠTVO, KOMUNALO, PROMET Z ZEMLJIŠČI, STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

 Stojan Gobec – predsednik

Matjaž Sterže

Maks Viher

Nejc Črešnik

Ana Viher

Bojan Jeznik 

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, VARSTVO OKOLJA:

Hinko Pušnik - predsednik

Maks Viher

Stojan Helbl

Zdenka Jamnik

Suzana Pušnik

 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, ŠPORT, CIVILNO ZAŠČITO, OBRAMBO, POŽARNO VARNOST

Nejc Črešnik - predsednik

Andrija Halužan

Peter Ferk

Milenko Skenderija

Marjan Ovčak

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

 

Srečko Lampret - predsednik

Andrija Halužan

Janja Viher, univ.dipl. iur.