Nahajate se: O krajuZnamenitosti

Znamenitosti

Cerkev Sv. Device Marije

17. maj 2016 / 1360

Je romarska cerkev in je pravi arhitekturni biser, ki so mu vrnili nekdanjo bleščavo ustrezni restavratorski posegi. Cerkvico prvič omenjanjo leta 1383, zgrajena je torej bila vsaj nekaj desetletij prej.

Josip Mravljak je zapisal o njenem nastanku zanimivo legendo, ki pravi, da je devica Marija rešila smrti mladega romarja, ki ga je grajski gospod po krivici obsodil. Ne glede na legendo pa lahko domnevamo, da je bila že zaradi svoje lege povezana z bližnjo graščino, njen kaplan, imel je celo beneficij, je bil tudi grajski kaplan.

Odličen status cerkvice se kaže tudi v opremi, ki je morala biti ambicioznejša od sedanje, kar bi lahko sklepali po ohranjeni poznogotski skulupturi Kristusovo rojstvo. V fragmentu ohranjen relief datirajo v čas od 1510 do 1515 in pripisujejo koroškemu rezbarju, ki se je pri svojem delu naslanjal na grafične predloge mojstra E.S.. Kakšne slike so gotskemu kipu, najbrž ne edinemu, delale družbo, pa šele ugotavljajo.

Nasproti cerkvice Devica Marija na Kamnu stoji Slomškova kapela.

Cerkev Sv. Device Marije