Nahajate se: O krajuZnamenitosti

Znamenitosti

Valnerjeva kapelica

17. maj 2016 / 1060

Matija Walner, je bil nadarjen organist, sin mesarja v Spodnjem trgu.

Povzpel se je do oskrbnika graščine Wieden-Obenkapfenberg. Ker ni imel zakonitih dedičev, je svoji rodni fari Vuzenica zapustil znatno premoženje, namenjeno revežem. Kapelico je dal postaviti Slomšek.

Kapela je odprtega tipa in ima štirikotno obliko. Pokriva jo trikapna streha pokrita s strešno opeko. Na sprednji strani sta ob polkrožnem vhodu dva stebra, ki ločujeta vhod od stranskih polkrožnih odprtih niš. V notranjosti je naslikana podoba sv. Matije.


Legenda, zgodovina, pravljica


Kapela je zgrajena v spomin na dobrotnika Matija Wallnerja (1768-1814?). Bil je organist in učitelj v Vuzenici, nato oskrbnik na gradu v Pliberku in Kapfenbergu v Avstriji. Z oporoko je ustanovil Wallnerjev sklad za učitelja, zdravnika in nadžupnika, da so skrbeli za revne otroke. Ob prihodu Slomška se je sklad iztekel. Ta je dal postaviti kapelo v spomin s kronogramom. Domačini pa ji pravijo tudi Rousova kapela.

Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007
Valnerjeva kapelica