Nahajate se: O krajuZnamenitosti

Znamenitosti

865
Cerkev Sv. Janeza Krstnika
V Šentjanžu nad Dravčami so jo pozidali v 14.stoletju. Ima enotno notranjščino ter ohranja preprosto monolitni videz, ki je...
1135
Slomškova kapela
Kapela stoji nasproti cerkvice Devica marija na kamnu. Zgrajena je bila z darovi in dobro voljo vernikov, 6. junija 1999 jo je blagoslovil...
881
Cerkev Sv. Device Marije
Je romarska cerkev in je pravi arhitekturni biser, ki so mu vrnili nekdanjo bleščavo ustrezni restavratorski posegi. Cerkvico prvič...
807
Cerkev Sv. Vida
Cerkev je bila zgrajena v prvi polovici 15. stoletja in je prvič omenjena leta 1478. Nahaja se na Sv. Vidu med kmetijama Sivčnik in Rebič....
1598
Cerkev Sv. Primoža
Slomšek je posebej poskrbel za novo cerkev sv.Primoža. Prvotna cerkev je bila sezidana leta 1789, znano pa je, da je bila v Sv.Primožu...
784
Kapela Sv. Florjana
Kapela stoji na današnjem vuzeniškem Spodnjem trgu. Zgrajena je bila leta 1879, ter je podobno kot Valnerjeva kapelica zgrajena...
732
Valnerjeva kapelica
Matija Walner, je bil nadarjen organist, sin mesarja v Spodnjem trgu. Povzpel se je do oskrbnika graščine Wieden-Obenkapfenberg. Ker ni...
1478
Slomškova soba
V sedanji knjižnici in predprostoru vuzeniškega župnišča je ohranjena spominska soba škofa A.M. Slomška, ki je...
1041
Cerkev Sv. Nikolaja
Zaščitnika nekdanjih splavarjev kaže starejšo preteklost. Stala je že v začetku 12. stoletja v središču današnje...
1215
Pistrov grad
V današnji razvalini je razen skromnih ostankov zidovja nad pečino delno ohranjen le renesančni obrambni stolpič. Stolpič je...