Nahajate se: AktualnoProjekti

Projekti

UREDITEV PARKIRNEGA PROSTORA V ŠPORTNEM PARKU VUZENICA IN POSTAVITEV FITNESA V NARAVI

19. oktober 2018 / 3448

 Opis projekta:

Naziv projekta: »Ureditev  parkirnega prostora v športnem parku  Vuzenica in postavitev fitnesa v naravi«

Projekt je kandidiral za dodelitev  nepovratnih sredstev iz naslova 1.Javnega poziva - Povabilo za oddajo  projektnih predlogov  za izbor operacij (projektov)-v okviru »Podpora za izvajanje  operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za LAS MDD 2014-2020.

Povzetek:

Šport kot dejavnost  pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pa pomeni, da je potrebno zagotoviti  pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom. Z izvedbo investicije bo kraj Vuzenica  bolj privlačen za obiskovalce in domačine, z napravami za fitnes  v naravi  bo športni park  v Vuzenici dobil  nadgradnjo s sodobnimi športnimi rekviziti prav tako  bo z izgradnjo  novih javnih parkirnih prostorov omogočen dostop do objektov v bližini: Športni park, osnovna šola Vuzenica, Zdravstveni dom Vuzenica.

Cilji:

  • Cilj investicije  je zagotoviti ustrezne parkirne prostore za ureditev  mirujočega prometa v centru  kraja Vuzenica z ureditvijo  boljše dostopnosti  do objektov  javnega pomena-šola, vrtec, zdravstveni dom,

  • Zagotoviti  atraktiven prostor za izvajanje  športno  rekreativne dejavnosti-fitnesa v naravi.

     

Glavna dejavnost za doseganje  ciljev

Glavni razlog za investicijsko namero  je posodobitev  in dograditev  športnega parka s potrebno infrastrukturo -javnim parkiriščem  ter nabavo in postavitev  nove športne  turistične  infrastrukture na območju  občine Vuzenica, ki bo omogočala  izvajanje različnih  oblik  športa  tako za prebivalce  urbanega  dela občine kot tudi za dnevne obiskovalce, turiste in vrhunske športnike v sklopu kondicijskih  in tekmovalnih priprav.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti

  • Izgradnja dodatnih parkirnih mest

  • Postavitev fitnesa v naravi

Status: Zaključena operacija

Vrednost operacije:60.609,60€

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 42.228,00€

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

UREDITEV PARKIRNEGA PROSTORA V ŠPORTNEM PARKU VUZENICA IN POSTAVITEV FITNESA V NARAVI