Lokalne novice (Lokalec.si)

NEURJE, 24. 8. 2019

23. september 2019 / 489

V soboto, 24.8.2019, je občino Vuzenica zajelo močno lokalno neurje s hudim nalivom in točo. Neurje je nastalo v pasu, ki je zajel del občin Muta in Vuzenica. V obsežnem nalivu je v dobri uri padlo preko 100 mm padavin, kar predstavlja več kot enomesečno količino padavin. Velika količina dežja je v hipu napolnila manjše hudournike in vodotoke, ki so se pričeli razlivati in z besnečo močjo povzročili škodo na stanovanjskih objektih, gospodarskih ter javnih objektih, na cestni in kanalizacijski infrastrukturi. Po prvih ocenah je nastala škoda izjemno velika. Poplavljenih in zalitih je bilo okoli 40 objektov, poškodovanih je okoli 10 km lokalnih cest, plazovi pa so veliko škodo povzročili na železniški progi, kjer je bil promet dober teden dni ohromljen. Večji in manjši plazovi so se sprožili na številnih strmih pobočjih, ponekod predstavljajo grozečo nevarnost za bližnje objekte. Razlitje hudourniških voda je povzročilo zamašitev propustov in kanalov ter s tem razlivanje vode po okolici. Deroče vode so prinašale veliko količino naplavin in mulja v objekte in na ceste. Zaradi vdorov vode in plazov sta bili za nekaj dni za bivanje popolnoma neprimerni 2 stanovanjski hiši, zaradi česar so morali stanovalci le-te zapustiti. Poplavljen je bil tudi vrtec, del Osnovne šole Vuzenica, igrišče, turistična hišica ŠTD Sv. Vid in tamkajšnje igrišče.

Takoj, ko je narava pokazala svojo moč, so bile aktivirane pristojne službe. Aktivirani so bili gasilci PGD Vuzenica, ki so zaradi večjega števila ogroženih objektov, na pomoč poklicali tudi sosednja gasilska društva; sestal se je štab civilne zaščite, ki je koordiniral reševanje. Na prizorišče je bilo poklicano JKP Radlje ob Dravi, podjetje VGP (vodnogospodarsko podjetje) Drava Ptuj, ki je pristojno za vodotoke, VOC Celje za državne ceste in Slovenske železnice zaradi poškodb na železniški progi. K reševanju zalitih objektov so takoj pristopili domačini, ki so s fizično močjo in delovnimi stroji preprečili še večjo škodo in pričeli s čiščenjem in odstranjevanjem posledic neurja. Že istega dne so se začeli izvajati ukrepi reševanja in preprečevanja še večje škode, ki so se nadaljevali še ves naslednji teden. Že naslednji dan, v nedeljo dopoldan, so bile prevozne vse ceste, tekom dneva pa so se prebili vsi zamašeni kanali pod cestami.

Po grobi oceni je neurje povzročilo okoli 1,2 milijona € škode. Občina Vuzenica je takoj pristopila k oceni škode in pomoči pri sanaciji. Komisija, imenovana s strani župana, je izvedla cenitev škode na objektih.  

Ocenjevanje škode je potekalo v dneh od 2. do 5. 9. 2019 pri osebah, ki so se odzvale na poziv Občine in so prijavile škodo. Komisija je popisala škodo na stanovanjskih objektih, ki je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in navodili UVNDN lahko predmet pomoči, evidentirana pa je bila tudi škoda na drugih objektih in opremi. Veliko škode so občani sami oz. s pomočjo gasilcev, vzdrževalcev, ki jih je najela občina in drugih ljudi, uspeli sami odpraviti (odstranitev vode iz zalitih prostorov, čiščenje, odvoz uničenih predmetov, sušenja prostorov – sušilce je večini zagotovila občina …) zato jih mnogo sploh ni prijavilo škode. Škoda je bila ocenjena na 23 zasebnih hišah, ki so bile poškodovane v neurju in sicer je šlo v 6 primerih za zalitje prostorov, v katerih ljudje neposredno bivajo (kuhinje, dnevne sobe, spalnice, sanitarije), v ostalih primerih pa je šlo za zalitje kletnih prostorov, garaž ali delavnic oz. poslovnih prostorov.

Na cestnem omrežju je največ škode utrpela cesta Sv. Vid–Zgornji Sv. Vid–Kosov jarek , ki je bila na mestih zalita z vodo, ob njej pa so se sprožili številni plazovi, ki so poškodovali cestišče ali brežine.

Občinski svet občine Vuzenica je na svoji 9. redni seji, dne 12. 9. 2019, zavzel sklep, da se iz sredstev proračunske rezerve izplača finančna pomoč fizičnim osebam, ki so utrpele škodo na svojih stanovanjskih objektih v višini 30 % ocenjene škode po zapisniku komisije za popisovanje in ocenitev škode, tistim, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih prostorih, kjer dejansko bivajo (kuhinje, sobe ipd.) pa v višini 50 % ocenjene škode. Sredstva proračunske rezerve se namenijo tudi za izvajanje del in ukrepov za sanacijo plazov, popravila cest, sistemov odvodnjavanja, čiščenja površin in drugih ukrepov ter materialno in tehnično pomoč občanom pri teh delih.

NEURJE, 24. 8. 2019