Lokalne novice (Lokalec.si)

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019 V VUZENICI

12. september 2019 / 373

OBČINA VUZENICA AKTIVNO SODELUJE V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2019

 

V Občini Vuzenica smo se tudi v tem letu prijavili in pripravili na izvajanje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2019. Nosilec in koordinator aktivnosti bo SPV Občine Vuzenica, v polni meri pa bo aktivnosti izvajala tudi OŠ Vuzenica.

 

Aktivnosti, ki se nanašajo na infrastrukturne rešitve, namenjene večji varnosti, še posebej pešcev in kolesarjev, so bile realizirane oz. se načrtujejo. Projektira se izvedba izgradnja pločnika in kolesarske poti ob zelo prometni državni cesti R3-702 od OŠ Vuzenica do naselja Sv. Vid, že izvedena pa je bila izgradnja povezovalne kolesarske poti in obnova pešpoti od centra Vuzenice preko mostu čez Dravo do križišča z glavno cesto in navezavo na Dravsko kolesarsko pot oz. do nakupovalnega središča in pokopališča.

 

Za sam Evropski teden mobilnosti pa načrtujemo več preventivnih aktivnosti, katerih nosilec je SPV Občine Vuzenica skupaj z OŠ Vuzenica in sicer:

 

 • aktivnost »PEŠBUS« v sklopu ETM v jutranjem času prihodov v šolo na več relacijah  do OŠ,

Osrednje aktivnosti se bodo izvajale v ponedeljek dne 16. 9. 2019 v dopoldanskem času in sicer:

 • »Dan brez avtomobila« z aktivnostjo »Ulice otrokom« z zaporo dela Splavarske ulice med 10.00 in 12.30 uro, kjer bodo ustvarjali otroci,

   

 • športnimi aktivnostmi šolskih otrok s spoznavanjem prometne signalizacije, spoznavanjem varnih šolskih poti in nevarnih mest v prometu,

   

 • preizkus naprav AVP »zaletavček« za otroke višjih razredov in »Demo sedežev« za otroke nižjih razredov OŠ ter otroke vrtca in starše, ter preventivna aktivnost »Bistro glavo varuje čelada«, kjer otroke opozarjamo na pomen varne vožnje s kolesi,

   

 • učence OŠ bodo obiskali policisti domače PP Radlje ob Dravi, ki jih bodo seznanili z nevarnostmi povezanimi z drogami in nasiljem. Posebej zanimiva za učence bo prisotnost policista – kolesarja iz PP Dravograd, ki bo prikazal pravilno uporabo kolesa in delo policista na kolesu, učenci pa bodo opravljali varne in spretnostne vožnje s kolesi na kolesarskem poligonu

   

 • predavanji oz. pogovori z učenci in odraslimi udeleženci o pomenu mobilnosti, varne udeležbe v prometu in pomembnosti peš hoje ter rekreacije vključno z ekologijo.

   

Na vse prireditve oz. aktivnosti bodo vabljeni tudi odrasli – vsi občani naše občine, ki bodo seznanjeni s pomenom mobilnosti in povabljeni k sodelovanju na prireditvah.

Aktivnosti bodo izvedene v času ETM 2019 med 16. in 22. septembrom, glavnina aktivnosti pa je načrtovana za ponedeljek 16. septembra.

OŠ Vuzenica in Vrtec bosta sodelovala v dvoletnem projektu »Trajnostna mobilnost« in člane seznanila z vsebinami. SPV podpira pristop in aktivnosti, ki bodo med otroci in starši krepile skrb za zdravje, varnost in trajnostno naravnano mobilnost.

Lep pozdrav.

 

 

  Srečko Lampret

     PODŽUPAN

PREDSEDNIK SPV

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019 V VUZENICI