Lokalne novice (Lokalec.si)

PROJEKTI V TEKU V OBČINI VUZENICA

13. maj 2019 / 603

AKTIVNOSTI – PROJEKTI V TEKU

Občina Vuzenica je bila v letu 2019 uspešna na razpisih za sofinanciranje naslednjih projektov:

·         vzdrževalna dela na potoku Cerkvenica ob Pohorski cesti – izgradnja škarpe,

·         obnova obzidja v trškem jedru (sredstva iz programa razvoja podeželja),

·         izvedba nogometnega igrišča z umetno travo (razpis Fundacije za šport),

·         preplastitev dela ceste Dravče–Šentjanž–Vuzenica skozi Požarski jarek (sredstva iz Zakona o financiranju občin),

·         namestitev WI-FI omrežja (EU razpis).

Skupna vrednost teh projektov znaša skoraj 225 000 €.

Končujemo tudi projekt vodooskrbe, ki je sofinanciran v višini 82,6 % s strani EU Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

PROJEKTI V TEKU V OBČINI VUZENICA