Aktualne novice in obvestila

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra v času med 11. in 13. 12. 2017

5. januar 2018 / 1353

Ocenjevanje  škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra v času med 11. in 13. 12. 2017

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na naslednjih obrazcih:

 • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),

 • Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3),

 • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),

 • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5).

  Škodo v gozdovih in na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.

  Izpolnjene obrazce oddate na Občino Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, do srede, 17. 1. 2018.

  Obrazci so na voljo na vložišču Občine Vuzenica in na spodnjih povezavah. Zaradi lažje komunikacije vas prosimo, da na obrazec napišete svojo telefonsko številko.

  K obrazcu priložite še: fotografijo nastale škode, predračun ali račun za opravljeno storitev ali nakup materiala. 

 •  Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel: 02/87 91 224 - Timotej Pečoler

 • Več na spletni strani URSZR

   

   

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra v času med 11. in 13. 12. 2017