Aktualne novice in obvestila

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2017

19. september 2017 / 1101

Zadeva: izjava za javnost ob Evropskem tednu mobilnosti 2017 na Koroškem  

 

 

 

Spoštovani!

 

Evropski teden mobilnosti vsako leto poveže na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za bolj trajnostne načine mobilnosti.

 

Celostno načrtovanje in urejanje prometa ne prinaša zgolj nižjih stroškov za mobilnost v proračunu občine, podjetij in gospodinjstev, učinkovitejših naložb, bolje izkoriščenega prostora ter manjšega onesnaževanja okolja. Predvsem lahko objektivno merljivo izboljša kakovost bivanja ter izboljša možnosti lokalne skupnosti za delo in ustvarjanje (Plevnik in sod. 2012, prirejeno po Bührmann in sod. 2012). V mestih in lokalnih skupnosti, kjer so že pred časom sistematično pristopili k spodbujanju bolj trajnostne mobilnosti, imajo prednost ljudje – pred avtomobili. Zaradi dobro razvite infrastrukture in zaradi t. i. mehkih ukrepov načrtnega spodbujanja hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa za vsakodnevna opravila, se je kakovost bivanja v teh okoljih znatno izboljšala.

 

Veseli nas, da je tudi zaradi tega v letu 2017 5 koroških občin sprejelo zavezo za celostno načrtovanje in urejanje prometa. Celostne prometne strategije (CPS) so pripravili in sprejeli v občinah: Dravograd, MO Slovenj Gradec, Prevalje, Radlje ob Dravi ter Ravne na Koroškem. V letu 2018 bosta CPS pripravili in sprejeli še občini Muta in Črna na Koroškem.

 

Ste vedeli, da po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kolesarjenje ali hoja v službo šteje kot telesna dejavnost za krepitev zdravja. Pol ure pešačenja ali kolesarjenja dnevno naj bi zadostilo osnovnim potrebam po telesni dejavnosti, poleg tega pa se priporoča 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti tedensko.

 

"Združimo moči, delimo si prevoz" je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še družabni dogodek. Študije so pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh (www.tedenmobilnosti.si, 2017).

 

Leta 2013 je bila Koroška regija edina izmed 12 regij v Sloveniji brez predstavnika pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Zato je RRA Koroška v letu 2014 pristopila k spodbujanju koroških občin k sodelovanju v ETM. V letu 2014 se je za sodelovanje odločilo 7 občin, v letu 2015 9 ter v letu 2016 6 koroških občin. Med drugim je bila MO Slovenj Gradec za svoja prizadevanja izbrana za najbolj aktivno občino v okviru ETM 2016 v Sloveniji. Tudi zato bo v oktobru 2017 gostila srečanje vseh slovenskih občin, ki bodo v letu 2017 sodelovale v ETM 2017.

 

V ETM 2017 bo letos sodelovalo 7 koroških občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Ravne na Koroškem, Mežica, MO Slovenj Gradec, Podvelka in Vuzenica.

 

Vsako leto pred pričetkom ETM poteka regijsko srečanje občinskih koordinatorjev, predstavnikov RRA Koroška ter NIJZ OE Ravne na Koroškem, ki je namenjeno izmenjavi izkušenj in idej.

 

Med 16. in 22. septembrom se bodo v koroških občinah v sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, nevladnimi organizacijami, NIJZ OE Ravne na Koroškem, lokalnimi zdravstvenimi domovi/zdravstveno vzgojnimi centri in drugimi javnimi zavodi odvili številni dogodki, ki bodo spodbujali bolj trajnostne načine mobilnosti. Več informacij o dogodkih na spletnih straneh občin in koordinatorjih aktivnosti v spodnji tabel.

 

Občina Črna na Koroškem

Irena Nagernik (irena.nagernik@crna.si)

Občina Dravograd

Miran Breg (miran.breg@dravograd.si)

Občina Ravne na Koroškem

Sabina Hrašan (sabina.hrasan@ravne.si)

Občina Mežica

Blaž Šaloven (blaz.saloven@mezica.si)

MO Slovenj Gradec

Aljoša Krivec (Aljosa.krivec@slovenjgradec.si)

Občina Podvelka

Aleksander Golob (aleksandergolob@yahoo.com)

Občina Vuzenica

Srečko Lampert (srecko.lampret@krs.net)

NIJZ OE Ravne na Koroškem

Helena Pavlič (helena.pavlic@nijz.si)

 

 

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila

mag. Peter Zajc, RRA Koroška

 

Helena Pavlič, NIJZ OE Ravne na Koroškem

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2017