Aktualne novice in obvestila

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

11. oktober 2016 / 986

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 2016

 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo potekala v sodelovanju s pooblaščenim zbiralcem za nevarne odpadke - EKOSAN d.o.o. v naslednjem razporedu:

 

OBČINA

MIKRO LOKACIJE ODJEMNIH MEST

DATUM

ČAS

RADLJE OB

DRAVI

 

Remšnik - igrišče pri OŠ

Vas - plato avtobusno postajališče

Radlje - parkirišče Partizanska

Radlje - parkirišče PC Merkator

Ponedeljek

17.10.2016

17.10.2016

17.10.2016

17.10.2016

 

945 – 1030

1045 – 1130

1530 – 1615

1630 – 1715

RIBNICA NA

POHORJU

 

Josipdol - bivši market " Lipa "

Ribnica - Gasilski dom

Hudi kot – Ravna

Ponedeljek

17.10.2016

17.10.2016

17.10.2016

 

1200 – 1245

1315 – 1400

1415 – 1500

MUTA

 

Bistriški jarek - transformator

Bistriški jarek - ribogojnica

Gortina - avtobusno postajališče

Zg. Muta - pri bivšem eko otoku na Gortinski c.

Zg. Muta - pred Občino

Sp. Muta - pri bivšem eko otoku

Torek

18.10.2016

18.10.2016

18.10.2016

18.10.2016

18.10.2016

18.10.2016

 

1300 – 1330

1345 – 1415

1445 – 1515

1530 – 1600

1615 – 1645

1700 – 1730

RADLJE OB

DRAVI

 

Zg. Vižinga - križišče Šrajner - Gostenčnik

Vuhred - plato pri Zadružnem domu

Sreda

19.10.2016

19.10.2016

 

1000 – 1045

1100 – 1145

VUZENICA

 

Sv. Vid - igrišče

Vuzenica - Gasilski dom

Dravče - kmetija Jamnik

Sv. Primož na Pohorju - Gostila Primož

Sreda

19.10.2016

19.10.2016

19.10.2016

19.10.2016

 

1200 – 1245

1300 – 1345

1400 – 1445

1500 – 1545

PODVELKA

 

Brezno - Gasilski dom

Podvelka - Železniška postaja

Lehen - pri Orozlu

Ožbalt - bivši bencinski servis Petrol

Kapla - pri OŠ

Četrtek

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

 

1000 – 1045

1100 – 1145

1200 – 1245

1315 – 1400

1430 – 1515

 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je za občane brezplačna !

 

Vse občane v omenjeni občini naprošamo, da se aktivno vključijo v akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Ti odpadki so ljudem in okolju zelo nevarni, so težko razgradljivi in povzročajo človeku in naravi ogromno škodo, zato jim posvetimo večjo pozornost.

 

Kaj spada med nevarne odpadke ?

 

  1. akumulatorji, baterije ( avtomobilski in drugi akumulatorji, baterijski vložki )

  2. kozmetika ( čistila za lake, kozmetične barve in ličila )

  3. barve in laki ( barve in laki, lepila, topila, razredčila )

  4. z ostanki onesnaženi čopiči ( embalaža, krpe )

  5. motorna olja in maziva

  6. pesticidi ( insekticidi, ostanki škropiv, zaščitna sredstva za rastline )

  7. zdravila ( kreme, tablete in drugo )

  8. ostalo  ( odpadne kemikalije iz gospodinjstev )

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

Dokumenti za prenos