Aktualne novice in obvestila

Poplavne razmere - navodila prebivalcem o zagotavljanju varnosti živil

7. november 2012 / 8395

Med poplavami se zaradi neurejenih higienskih pogojev, vključno s pomanjkanjem varne pitne vode, sanitarij in pomanjkanjem primernih pogojev za pripravo hrane, lahko pojavljajo izbruhi bolezni, ki jih v običajnih razmerah ne bi pričakovali. Kako ravnati z živili v izrednih razmerah poplav lahko preberete v poslanih brošurah. Brošure so namenjene prebivalcem ogroženih območij, štabom civilne zaščite, poklicnim in prostovoljnim gasilskim društvom in drugim, ki pomagajo prebivalcem ogroženih območij.

Verjamem, da bodo navedene brošure v pomoč pri reševanju nastalih razmer v povezavi s predvidenimi večjimi poplavami v spodnjem toku reke Drave in preprečevanju pojava bolezni zaradi poplavljenih živil.

Brošura Varnost živil v izrednih razmerah
Priporočila WHO o zagotavljanju varnih živil...

Poplavne razmere - navodila prebivalcem o zagotavljanju varnosti živil