Aktualne novice in obvestila

Zbiranje vlog - SUŠA 2017

22. avgust 2017 / 2038


OBČINA VUZENICA

 

Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, tel.: +386 2 87 91 220, faks: +386 2 87 91 221

http://www.vuzenica.si; e-mail: obcina.vuzenica@siol.net

Številka:  844-0001/2017-1

Datum: 22.8.2017

 

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017

 

Spoštovani,

 

Na podlagi »Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017«, prejetega dne 16.8.2017 s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, zbiramo vloge oškodovancev za prijavo škode zaradi posledic suše na prizadetih območjih v občini Vuzenica.

 

 

Vlogo oškodovanec (nosilec kmetijskega gospodarstva) odda na izpolnjenem predpisanem obrazcu (obrazec 2). Obrazec lahko dvignete v sprejemni pisarni Občinske uprave ali na spletni strani občine www.vuzenica.si

 

Popolne vloge (izpolnjene obrazce z obveznimi podatki*) bomo sprejemali do vključno petka,  1.9.2017, v sprejemni pisarni Občine Vuzenica.

 

 

Pogoj je tudi, da so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID). Če  KMG-MID ni  urejen na datum 15.07.2017, nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do državne  pomoči.

 

*Obvezni podatki za vpis v obrazec 2:

 

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

Davčna številka

Naslov nosilca

KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev

GERK -številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA

POŠKODOVANOST  - dejanski  odstotek  poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE - dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERKU-u

Podpis  oškodovanca

 

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo zaradi suše.

 

Lep pozdrav,

 

Občina Vuzenica

Franc Golob l.r.

Župan

 

ROK ZA ZBIRANJE VLOG JE PODALJŠAN DO 8.9.2017 !!!

Zbiranje vlog - SUŠA 2017

Dokumenti za prenos