Aktualne novice in obvestila

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

21. september 2016 / 1622

OBČINA VUZENICA

SVET ZA PREVENTIVO IN

VZGOJO V PROMETU

 

Datum: 16. 9. 2016

 

ZADEVA: AKTIVNOSTI V OKVIRU ETM

 

 

Trenutno se izvajajo aktivnosti, ki se nanašajo na infrastrukturne rešitve, namenjene večji varnosti pešcev in sicer se izvajajo gradbena dela pri izgradnji pločnika in kolesarske steze od OŠ Vuzenica do že izgrajenega pločnika v Spodnjem trgu ob zelo prometni državni cesti R3-702. Prav tako je v zaključni fazi ureditev parkirišča – izogibališča pred zgradbo OŠ, kar bo predstavljalo pomemben prispevek k večji varnosti otrok, ki jih do šole pripeljejo kombiji ali starši, saj otrokom ne bo več potrebno prečkati prometne državne ceste. Istočasno se bo posodobil tudi prehod za pešce pred OŠ Vuzenica, ki bo opremljen tudi s svetlobnim prometnim znakom – »bičem«.

 

Za sam Evropski teden mobilnosti pa načrtujemo več preventivnih aktivnosti, katerih nosilec je SPV Občine Vuzenica skupaj z OŠ Vuzenica in sicer:

 • V petek, 16. 9. bo na šoli potekal športni dan, odpravili se bomo na pohod po raznih pešpoteh v občini.

 • V prihodnjem tednu bomo na OŠ izvedli naravoslovni dan, sodelovali bomo z zdravstveno službo.

 • V četrtek, 22. 9. 2016 bomo izvedli osrednje aktivnosti v okviru ETM na »Dan brez avtomobila«. Med 9. in 12. uro bo za promet zaprta Splavarska ulica, saj bodo otroci s kredami ustvarjali po cesti (asfaltu). Preko medijev bodo občani seznanjeni z namenom zapore ceste in pozvani k sodelovanju in omejitvi uporabe vozil na ta dan. Na OŠ potekal tehniški dan na temo PROMET. Pred šolo se bomo srečali z ZALETAVČKOM - napravo za prikaz sil, ki delujejo na voznike in potnike pri trkih z manjšo hitrostjo. Napravo nam je odobrila AVP. Učence OŠ bodo obiskali policisti, ki bodo prikazali svojo opremo in nekatere postopke. Učenci višjih stopenj bodo izvedli spretnostne vožnje s kolesom na kolesarskem poligonu, pogovorili se bomo o varnih šolskih poteh in tudi razdelili preventivno gradivo.

   

   

  Lep pozdrav.

   

    Srečko Lampret l.r.

       PODŽUPAN

  PREDSEDNIK SPV

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI