Aktualne novice in obvestila

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - ZAČASNA ZAPORA SPLAVARSKE ULICE ZA PROMET - OBVESTILO

15. september 2020 / 50

PROGRAM  AKTIVNOSTI V OKVIRU ETM 2020

 V skladu z letnim programom dela SPV in po dogovoru z županom, smo se v Občini Vuzenica tudi v tem letu prijavili in pripravili na izvajanje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2020. Nosilec in koordinator aktivnosti bo SPV Občine Vuzenica, v polni meri pa bo aktivnosti izvajala tudi OŠ Vuzenica. Zaradi omejitev druženja in drugih ukrepov in priporočil NIJZ, ki veljajo zaradi preprečevanja bolezni COVID-19, bodo aktivnosti sicer precej manjše, kot smo jih načrtovali v preteklih mesecih. Tako zaradi omejitev ne bo izveden preizkus naprav AVP (»zaletavček« za otroke višjih razredov in »Demo sedežev« za otroke nižjih razredov OŠ ter otroke vrtca in starše, tehtnic naletne teže in aktivnosti »Bistro glavo varuje čelada«), prav tako ne bo izvedena vožnja na kolesarskem poligonu in sodelovanja policista – kolesarja in tudi ne aktivnosti »PEŠBUS«, kljub temu pa bomo nekatere aktivnosti izvedli.

 Aktivnosti, ki se nanašajo na infrastrukturne rešitve, namenjene večji varnosti, še posebej pešcev in kolesarjev, so bile realizirane oz. se načrtujejo. Projektira se izvedba izgradnja pločnika in kolesarske poti ob zelo prometni državni cesti R3-702 od OŠ Vuzenica do naselja Sv. Vid, že izvedena pa je bila izgradnja povezovalne kolesarske poti in obnova pešpoti od centra Vuzenice preko mostu čez Dravo do križišča z glavno cesto in navezavo na Dravsko kolesarsko pot oz. do nakupovalnega središča in pokopališča. Prav tako je bilo na VZPOREDNI CESTI NA DELU Pohorske ceste vzpostavljeno območje umirjenega prometa s prepovedjo vožnje za tovorna vozila, s čemer se je povečala varnost pešcev, predvsem otrok.

 Za sam Evropski teden mobilnosti pa načrtujemo več preventivnih aktivnosti, katerih nosilec je SPV Občine Vuzenica skupaj z OŠ Vuzenica in sicer:

 -       »Dan brez avtomobila« z aktivnostjo »Ulice otrokom« ob zapori dela Splavarske ulice, kjer bodo ustvarjali otroci, s pozivom občanom za »Dan brez avtomobila« oz. da tega dne potujejo peš, s kolesi ipd.,

 -       športnimi aktivnostmi šolskih otrok s spoznavanjem prometne signalizacije in nevarnih mest v prometu,

 -       učence OŠ bodo obiskali policisti domače PP Radlje ob Dravi, ki bodo prikazali svojo opremo in nekatere postopke,

 -       pogovorili se bomo o varnih šolskih poteh in tudi razdelili preventivno gradivo,

 -       prikaz reševanja ponesrečencev in dela reševalnih psov,

 -       predavanja oz. pogovori z učenci in odraslimi udeleženci o pomenu mobilnosti, varne udeležbe v prometu in pomembnosti peš hoje ter rekreacije vključno z ekologijo.

 Na vse prireditve oz. aktivnosti bodo vabljeni tudi odrasli – vsi občani naše občine, ki bodo seznanjeni s pomenom mobilnosti in povabljeni k sodelovanju na prireditvah.

Aktivnosti bodo izvedene v času ETM 2020 med 16. in 22. septembrom, glavnina teh bo izvedena v četrtek 17. 9. 2020.

OŠ Vuzenica in Vrtec sodelujeta v dvoletnem projektu »Trajnostna mobilnost«,  v sklopu katerih je bilo izvedenih več aktivnosti. SPV podpira pristop in aktivnosti, ki med otroci in starši krepijo skrb za zdravje, varnost in trajnostno naravnano mobilnost.

Pri izvedbi vseh aktivnosti v okviru ETM 2020 se bodo dosledno upoštevali vsi ukrepi in priporočila NIJZ za preprečevanje prenašanja bolezni COVID-19 in ukrepi, ki jih izvaja OŠ Vuzenica, zlasti glede medsebojne razdalje, brez stikov med posameznimi oddelki oz. skupinami šolarjev, nošenja zaščitnih mask, razkuževanja rok in opreme oz. pripomočkov za prikaze.

 Lep pozdrav.

 Srečko Lampret

 PODŽUPAN, PREDSEDNIK SPV

ZAČASNA ZAPORA SPLAVARSKE ULICE ZA PROMET - OBVESTILO

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vuzenica in Osnovna šola Vuzenica v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020 organizirata več preventivnih aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti in za zmanjšanje uporabe motornih vozil, ki so namenjene otrokom OŠ, kot tudi njihovim staršem in ostalim občanom naše občine. Med temi aktivnostmi bosta tudi evropski aktivnosti »Dan brez avtomobila« in »Ulice otrokom«, katerih namen je spodbujati ljudi, da krajše poti po naseljih opravijo peš ali s kolesom in se izognejo pretirani oz. redni rabi avtomobilov, s čemer se prispeva k zmanjšanju izpušnih plinov v ozračje in k večji varnosti v prometu. 

 Te aktivnosti za našo občino oz. naselje Vuzenica načrtujemo za četrtek 17. 9. 2020, kot »Evropski dan brez avtomobila« med 9.00 in 12.00 uro, ko bo za promet začasno zaprt del Splavarske ulice med odcepom za »Huto« in odcepom za »Bališa«. V tem času se bodo skupine otrok OŠ in vrtca  na tej ulici seznanjale z varno uporabo cest v vlogi kolesarjev in pešcev, prav tako pa bodo otroci na asfaltne površine risali prizore iz področja prometne varnosti. Za promet bo v tem času odprt del ulice med križiščem z Mladinsko ulico pri mostu čez Cerkvenico do odcepa za »Huto«

 Za navedeni čas Vas prosimo, da z vozili ne uporabljate navedenega odseka lokalne ceste – javne poti zaradi izvajanja preventivnih aktivnosti, ki pa si jih seveda lahko ogledate oz. bomo veseli vaše prisotnosti.

 Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

 


 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI -  ZAČASNA ZAPORA SPLAVARSKE ULICE ZA PROMET - OBVESTILO