Aktualne novice in obvestila

Rokov sejem 2016

14. junij 2016 / 1613
Poziv k sodelovanju! 

Letos bo Rokov sejem potekal kar tri dni in sicer 13., 14. in 15. avgusta 2016, med 7.00 in 19.00.
Cena tekočega metra na sejemskem prostoru znaša 6,5 EUR. Plačilo kotizacije za sejemski prostor, je potrebno predhodno poravnati po izdanem predračunu, plačilo zneska pa bo pogoj za sodelovanje na sejmu. 

Rok prijave je 10.7.2016.

Za sejemski prostor se dogovorite s Sašo Peruš in sicer na št. 031 278 174. 

Izpolnjeno prijavnico, pa dostavite na sedež TIC-a Vuzenica osebno (tajništvo občine) ali po pošti. Priložite tudi odločbo o vaši dopolnilni dejavnosti. 

Vabljeni k sodelovanju!
TIC Vuzenica

Rokov sejem 2016