Aktualne novice in obvestila

PRIJAVA ŠKODE PO NEURJU 29.6.2020

14. julij 2020 / 407

OBVESTILO ZA OŠKODOVANCE, POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE 

 

Občina Vuzenica poziva vse občane, ki so med 29. 6. 2020 in 1. 7. 2020 utrpeli škodo zaradi posledic neurij s poplavami in točo, da le-to tudi prijavijo. Obrazce za prijavo ocene delne škode na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih lahko oškodovanci dobijo v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani URSZR: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm  

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Oškodovance opozarjamo, da morajo prijavo škode podati  najkasneje do ponedeljka, 3.8. 2020. 

Dodatne informacije lahko dobite na tel: 02/87 91 224 - Timotej Pečoler.

OBČINA VUZENICA


PRIJAVA ŠKODE PO NEURJU 29.6.2020