Aktualne novice in obvestila

POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE V VUZENICI

8. junij 2020 / 173

Turistično informacijski center v sodelovanju z Občino Vuzenica in Osnovno šolo Vuzenica v času šolskih počitnic, od 29. 6. do 31. 7. 2020, organizira počitniško varstvo šolskih otrok. Počitniško varstvo bo potekalo predvidoma med 7.00 in 16.00 uro.

Najkrajši termin možnosti vključitve v varstvo je en delovni teden (od ponedeljka do petka).
Udeleženci programa počitniškega varstva so lahko otroci, ki so zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole, imajo stalno bivališče na območju občine Vuzenica in so starši zaposleni. Če so na voljo prosta mesta, so udeleženci programa lahko tudi otroci iz drugih občin, strošek staršev pa je v tem primeru višji, kot je navedeno v nadaljevanju.

V času varstva bo za otroke zagotovljena prehrana: dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica.
Organizator varstva bo počitniško varstvo, v katerega bo otrok vključen, izvajal po vnaprej sprejetem programu organizatorja varstva, z ustrezno usposobljenim osebjem, ob spoštovanju otrokovih pravic ter v skladu z določili Splošnih pogojev počitniškega varstva. Program varstva bo sestavljen iz ustvarjalnih delavnic, igre na prostem in v telovadnici, pohodov, družabnih iger in izletov.

Stroške organizacije počitniškega varstva (stroški strokovnega osebja, materialni stroški izvajanja programa) bo krila Občina Vuzenica. Starši so za svojega otroka dolžni plačati le strošek prehrane, ki bo znašal 30,00 € na teden; za otroke iz drugih občin znaša plačilo 50,00 € na teden.

Informacije: senta.lorenci-kricej@vuzenica.si ali 070 621 188

POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE V VUZENICI

Dokumenti za prenos