Aktualne novice in obvestila

OBVESTILO – CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MUTA - VUZENICA

11. maj 2020 / 554
V mesecu decembru 2015 je pričela obratovati Centralna čistilna naprava Muta – Vuzenica. Rezultati tekočih analiz prečiščene odpadne vode izkazujejo visoke učinke čiščenja, kot je tudi zahtevano v predpisih, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Se pa pri obratovanju CČN Muta – Vuzenica ter pripadajočih kanalizacijskih sistemih z zadrževalniki in črpališči soočamo z velikimi težavami, ki jih povzročajo predmeti in odpadki, ki jih občani odvajate v kanalizacijski sistem. Vse to predstavlja velike težave pri obratovanju kanalizacijskega sistema in CČN ter posledično višje obratovalne stroške.

Občane pozivamo, da odrazijo svojo kulturo in v kanalizacijski sistem ne odvajajo spodaj navedenih predmetov in odpadkov.

V kanalizacijo ne smemo odvajati:
•umetnih in naravnih tkanin, (vatirane palčke za ušesa vlažilni robčki, papirnate brisače, higijenski vložki, vatirani tamponi, tekstil, zamaški, plenice, obveze,         britvice, kondomi,...)
•odpadnih olj in naftnih derivatov,
•kuhinjskih odpadkov in ostankov hrane, ( olja za cvrtje, masti, ...)
•živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz greznic, odpadnih topil, koncentratov     kopeli in podobnih tekočih odpadkov,
•gnojevke in hlevskega gnoja,
•pokošene trave in listja,
•barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, kisline, zdravil,
•gradbenih in drugih trdih odpadkov.

Vse našteto smemo odlagati v namenske zabojnike ( mokro, bio) ali pa odpeljati v zbirni center( barve, topila, olja, trave....). Vsi ti predmeti in odpadki ovirajo delovanje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, blokada delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v bioloških reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema), predstavljajo pa tudi nevarnost za zaposlene delavce.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

JKP Radlje ob Dravi

OBVESTILO – CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MUTA - VUZENICA