Aktualne novice in obvestila

Obvestilo!

22. marec 2012 / 4490
Od 1. januarja 2012 bo potrebno urejati pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstvenozavarovanje v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemzavarovanju na pristojnem centru za socialno delo. 

S 1. januarjem 2012 se začne namreč uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS št. 62/10 in 40/11). Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila, kamor soditudi pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Vse pravice iz javnih sredstev (torej tudi pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje) se bodo s tem datumom pričele uveljavljati na nivoju države pri pristojnem centru za socialno delo (glede na stalno prebivališče) in ne več pri občini. Več informacij in vzorec vloge boste našli na spletnih straneh M...