Aktualne novice in obvestila

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

27. september 2019 / 399

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v sejni sobi Občine Vuzenica potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v sredo 16. oktober 2019, od 10.00-13.00 v prostorih MKC SG (spodnja dvorana), Ozare 18 Slovenj Gradec.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, ali skeniranega na elektronski naslov obcina.vuzenica@siol.net, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni Občine Vuzenica,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin