Aktualne novice in obvestila

SPREMEMBA NAČINA ZBIRANJA LOČENIH ODPADKOV

14. februar 2019 / 661
1. SPREMENJENO POIMENOVANJE ZABOJNIKOV IN VREČK

Prva sprememba se nanaša na imenovanje zabojnikov, pri čemer se bo zabojnik za suhe odpadke preimenoval v zabojnik za ODPADNO KOMUNALNO EMBALAŽO, zabojnik za mokre odpadke v zabojnik za MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE. Imenovanje zabojnika za biološko razgradljive odpadke pa ostaja nespremenjeno. Nove nalepke za zabojnike bomo razdelili v čim krajšem času, dobili jih boste ob rednem pobiranju odpadkov. Prosimo, da jih ustrezno nalepite na zabojnike.
Navodilo za zamenjavo nalepk: priporočljivo je, da zabojnike za odpadke postavite na toplo in odstranite staro nalepko, površino očistite ter nalepite novo nalepko. Na takšen način bodo nalepke dlje časa obstojne. Spremenjeno bo tudi imenovanje vrečk. Režim odvoza ostane nespremenjen.

2. SPREMENJEN NAČIN LOČEVANJA ODPADKOV

Druga sprememba se nanaša na ločevanje oz. odlaganje odpadkov v zabojnike ali vrečke. V tabeli so prikazane skupine odpadkov in posamezni odpadki, ki spadajo med odpadno komunalno embalažo, mešane komunalne odpadke in biološko razgradljive odpadke.

3. KLJUČNE SPREMEMBE OZ. NOVOSTI

1. Papir, papirna in kartonska embalaža se po novem NE ODLAGA med odpadno komunalno embalažo. Ves papir, vključno s papirno in kartonsko embalažo se odlaga izključno na ekoloških otokih in zbirnih centrih za odpadke. Lokacije ekoloških otokov in zbirnega centra so objavljene na naši spletni strani www.jkp-radlje.si.
2. Steklena embalaža se odlaga na ekoloških otokih in zbirnem centru za odpadke.
3. Odpadno plastično in kovinsko embalažo ter embalažo iz sestavljenih materialov je potrebno izprazniti ter odložiti med odpadno komunalno embalažo. Ostanke hrane je potrebno kompostirati v hišnih kompostnikih, oz. odložiti v zabojnik za biološko razgradljive odpadke.
4. V zabojnik za mešane komunalne odpadke ni dovoljeno odlagati odpadne komunalne embalaže.
PODJETJE KOCEROD, ki izvaja obdelavo komunalnih odpadkov najavlja večjo ceno storitev za prevzem nepravilno ločenih odpadkov tistim občinam oz. komunalnim podjetjem, ki ne bodo sledile navodilom in dosegle zahtevano »čistočo« zbranih komunalnih odpadkov.
V letu 2019 bomo začeli z intenzivno kontrolo pravilno ločenih odpadkov v posodah in vrečkah. Vključili bomo tudi kontrolo BIO posod in kompostnikov. Občane prosimo, da se potrudite in pravilno ločujete odpadke v izogib naraščanja cen in prijav zaradi nepravilnega ločevanja na Medobčinski inšpektorat.

Več v prilogi!
SPREMEMBA NAČINA ZBIRANJA LOČENIH ODPADKOV