Aktualne novice in obvestila

Zbiranje kosovnih odpadkov 2016

24. marec 2016 / 2909
Na vsaki lokaciji sta predvidena vsaj dva kontejnerja za kosovne odpadke in eden za mešane odpadke. Na navedeni lokaciji kontejnerji stojijo od 8.00 do 18.00 - 1 dan! Na vseh lokacijah bo prisoten delavec, ki bo kontroliral oddajo kosovnih odpadkov in za neustrezne oddane odpadke občanom izstavil prejemnico (ki se bo nato obračunala). Odvoz iz vsake lokacije se bo izvajal sproti, tako, da bodo kontejnerji vedno prazni in občani ne bodo odlagali te kosovne odpadke poleg kontejnerjev, kot je bila praksa do sedaj!
Zbiranje kosovnih odpadkov 2016