Aktualne novice in obvestila

VABILO K UDELEŽBI NA PROGRAMU USPOSABLJANJA - KAKO UČINKOVITO DIGITALNO TRŽITI TURISTIČNO PONUDBO IN OBLIKOVATI TURISTIČNA DOŽIVETJA, KI PRIVABIJO

7. september 2018 / 873
V RRA Koroška bomo na vašo željo in pobudo organizirali program sedmih praktično naravnanih
delavnic s področja učinkovitega digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih
doživetij, ki se bodo zvrstile v letošnjem letu, med septembrom in decembrom.
Izvedba usposabljanja bo potekala v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične
ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga sofinancirajo Evropska unija, iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Turistično
destinacijo Koroška želimo bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo
digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti
zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev
dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem
spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaci

Več v prilogi ...

Dokumenti za prenos