Aktualne novice in obvestila

AKTIVNOSTI V ČASU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2018 V OBČINI VUZENICA

31. avgust 2018 / 1013

OBČINA VUZENICA

SVET ZA PREVENTIVO IN

VZGOJO V PROMETU

 

Datum: 27. 8. 2018

 

 

 

PROGRAM

AKTIVNOSTI OBČINE VUZENICA V OKVIRU ETM 2018

 

 

 

V skladu z letnim programom dela SPV, dogovora na sejah občinskega SPV in dogovora na kolegiju župana smo se v Občini Vuzenica prijavili in pripravili na izvajanje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2018.

 

Aktivnosti, ki se nanašajo na infrastrukturne rešitve, namenjene večji varnosti pešcev so bile realizirane že v letu 2017 in nekatere dokončno urejene še v tem letu in sicer je bila izvedena izgradnja pločnika pred zdravstveno postajo Vuzenica ter ob novem parkirišču pred OŠ Vuzenica ob zelo prometni državni cesti R3-702. S tem smo pridobili dodatna parkirišča in površine pred samo OŠ, tako da šolski kombiji in kombiji za organiziran prevoz otrok, kot tudi starši, ustavljajo pred samo šolo in otrokom ni potrebno prečkati prometne ceste pri prihodu in odhodu iz šole. Istočasno se je posodobil tudi prehod za pešce pred OŠ Vuzenica, ki je opremljen tudi s svetlobnim prometnim znakom – »bičem«.

Trenutno se na pobudo občine in občinskega SPV s strani DRSI ureja varnejši prometni režim z omejitvijo hitrosti na 40 km/h na cesti R3-702 v Spodnjem trgu, zlasti za večjo varnost pešcev, pred začetkom šolskega leta pa bo v Sp. trgu postavljen tudi nov prikazovalnik hitrosti, ki ga je občina pridobila ob prijavi na razpis AVP. Dodatno se bo uredil tudi nov del pešpoti od šole proti Sp. trgu, kjer zaradi pomanjkanja prostora ob cesti ni bila zgrajena kolesarska steza oz. pločnik.

Poleg tega je v fazi izgradnje dodatna pešpot in parkirišče do Vrtca Vuzenica iz ceste v Zg. trgu, kar bo omogočilo varnejšo pot otrok v šolo in vrtec iz Zg. trga, Pohorske ceste, Ulice Pod gradom in  Planinske ulice ter varnejše ustavljanje vozil ob spremljavi otrok v šolo in vrtec ob izognitvi prečkanja prometne državne ceste. Začeta je tudi izgradnja povezovalne kolesarske poti od mostu preko Drave do križišča z glavno cesto G1-1, kjer se bo priključila na Dravsko kolesarsko pot. Občina pa v sodelovanju z DRSI in RRA Koroške načrtuje tudi izgradnjo kombinirane kolesarske poti in pločnika ob cesti R3-702 od Vuzenice do konca Sv. Vida, kar bo realizirano v letih 2018 – 2021.

 

Za sam Evropski teden mobilnosti pa načrtujemo več preventivnih aktivnosti, katerih nosilec je v imenu občine SPV Občine Vuzenica skupaj z OŠ Vuzenica.

 

Evropski teden mobilnosti se sicer izvaja od 16. do  22. 9. 2018. Zaradi zasedenosti preventivnih naprav s področja varnosti v prometu na AVP, ki smo jih načrtovali v programu aktivnosti, bomo osrednje aktivnosti v okviru ETM in »Dan brez avtomobila« v naši občini izvedli v četrtek 27. 9. 2018 in sicer:

 

 • Navedenega dne bodo izvedene aktivnosti »Dan brez avtomobila«. Med 9. in 12. uro bo za promet zaprt del Splavarske ulice, saj bodo otroci s kredami ustvarjali po cesti (asfaltu) – aktivnosti »Ulice otrokom«. Preko medijev bodo občani seznanjeni z namenom zapore ceste in pozvani k sodelovanju in omejitvi uporabe vozil na ta dan.

   

 • Na OŠ potekal tehniški dan na temo PROMET. Učenci bodo v spremstvu učiteljic in policistov spoznavali varne šolske poti, prometne znake in upoštevanje predpisov kot pešci. Ob organiziranem spremstvu bodo spoznavali prometne predpise, zlasti glede varnega prečkanja cest in uporabe pločnikov.

   

 • Pred dvorano Kulturnega doma bo potekal preizkus naprave »Zaletavček, ki jo bodo poleg učencev OŠ Vuzenica lahko preizkusili tudi občani, ki se bodo udeležili aktivnosti, v dvorani Kulturnega doma bo potekala prireditev »Bistro glavo varuje čelada, tam pa bo organiziran tudi prikaz uporabe otroških sedežev in t. i. jahačev. Naprave oz. program nam je odobrila AVP.

   

 • Učence OŠ bodo obiskali policisti domače PP Radlje ob Dravi, ki bodo prikazali svojo opremo in nekatere postopke. Posebej zanimiva za učence bo prisotnost policista – kolesarja iz PP Dravograd, ki bo prikazal pravilno uporabo kolesa in delo policista na kolesu. Aktivnosti bodo potekale na šolskem igrišču oz. v športnem parku.

   

 • Na igrišču bo postavljen tudi poligon za kolesarje, kjer bodo učenci višjih stopenj OŠ vadili spretnosti in tehniko vožnje s kolesom.

 

 • V dvorani bodo potekali tudi pogovori z učenci na temo mobilnosti in spoznavanja prometnih znakov (nosilec teme je predsednik občinskega SPV), pogovorili se bomo tudi o varnih šolskih poteh in delili preventivno gradivo.

   

  Program aktivnosti v okviru ETM usklajujemo tudi v okviru Koroške regije, kjer ima vlogo koordinatorja Regijska razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška). Organizirana bo udeležba članov DU Vuzenica in drugih zainteresiranih na osrednji regijski prireditvi v okviru ETM »Mobilnost starejših na Koroškem« in sicer dne 18. 9. 2018 v Črni na Koroškem.

   

  Lep pozdrav.

   

   

    Srečko Lampret

       PODŽUPAN

      PREDSEDNIK SPV          

http://tedenmobilnosti.si/2018/

 

AKTIVNOSTI V ČASU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2018 V OBČINI VUZENICA