Aktualne novice in obvestila

Spoštovane občanke in občani!

4. november 2013 / 10111
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI OBČINE VUZENICA!

V skladu s sprejeto vizijo razvoja - srednjeročnim razvojnim načrtom občine, so načrtovane naloge iz proračuna naše občine za leto 2013 v zaključni fazi realizacije, pripravljajo in oblikujejo pa se že projekti in proračun občine za leto 2014. Skupaj s podžupanom in tajnikom občinske uprave ter občinskimi svetniki s posameznih območij Vam želim predstaviti vizijo razvoja in načrtovane investicije za prihodnje leto ter se o aktualnih problemih pogovoriti z Vami na delovnih pogovorih z občani Občine Vuzenica ter prisluhniti Vašim potrebam, pogledom in pobudam za uspešen razvoj naših krajev in občine ter Vam predstaviti svoje poglede na vodenje dela v naši občini.

Vabim Vas na delovne pogovore z županom in ožjimi sodelavci Občine Vuzenica, ki bodo:

- na Sv. Vidu za prebivalce Sv. Vida in ulice Na Klancu
 četrtek 7.11.2013, ob 18.00 v hišici ob igrišču ŠTD Sv. Vid

- na Sv. Primožu na Pohorju - za prebivalce Sv. Primoža, dela Šentjan...
Spoštovane občanke in občani!