Aktualne novice in obvestila

Ocena škode - suša 2013!

18. september 2013 / 12085
Ocenjevanje škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013Občina Vuzenica, na podlagi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l . RS, št. 67/03 , 79/04, 81/06 in 68/08), zaradi suše v letu 2013 poziva lastnike in obdelovalce kmetijskih površin, da na sedež občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, oddajo obrazce za prijavo morebitne nastale škode zaradi posledic suše 2013. Vlogo na predpisanem obrazcu (OBRAZEC 2),bomo sprejemali od srede, 18.9.2013 do vključno petka, 27.09. 2013 do 13.00 ure v prostorih Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica , tel. (02 87 91 220). Obrazec lahko dvignete tudi v tajništvu Občinske uprave ali pa ga dobite na naši spletni strani www.vuzenica.si. Ob oddaji obrazca imejte s seboj: davčno številko, naslov nosilca, KMG-MID, številko transakcijskega računa, številko GERK-a iz ZBIRNE VLOGE ZA SUBVENCIJE ZA LETO 2013, številko zavarovalne police. Na podlagi »Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledi...
Ocena škode - suša 2013!